Geplaatst op 9 mei 2022

Meer dan honderd karakteristieke panden zijn behoed voor
sloop of verloedering door er een nieuwe functie aan te
verbinden. Dankzij Kenniscentrum Herbestemming Noord, dat
straks zijn tienjarig bestaan viert. ,,Er zijn elke periode weer
nieuwe uitdagingen.”

Zie onderstaande link: