Geplaatst op 21 juli 2016 in Actueel

Bron: Leeuwarder Courant

De huisvesting van erkende vluchtelingen is het afgelopen halfjaar in Friesland verder achterop geraakt bij de taak die het rijk de vastewalgemeenten oplegt.

In totaal kregen tot 1 juli 660 vluchtelingen met een verblijfstitel woonruimte toegewezen. Dat zijn er ruim 200 minder dan was opgedragen.

Hierdoor wordt de Friese opdracht voor het tweede halfjaar verder verzwaard tot in totaal 1090 personen. Het gaat om mensen die nu nog in een asielzoekerscentrum verblijven, hoewel ze hun asiel al hebben gevonden.

Zes van de 24 gemeenten deden het eerste halfjaar meer dan was opgedragen. Ferwerderadiel spande de kroon met 20 gehuisveste vluchtelingen tegenover een taakstelling van 9. Ook Weststellingwerf en de vier Noordoosthoek gemeenten deden meer dan van hen was gevraagd.

Zwakke broeders

De zwakke broeders zitten in de Zuidwesthoek. De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân moesten samen 239 vluchtelingen onderdak bieden, maar ze bleven steken bij 102. Ook Harlingen, Franekeradeel en Leeuwarderadeel konden hun taak nog niet tot de helft volbrengen.

De overige negen gemeenten zitten meer in de buurt van het provinciale gemiddelde, dat op een achterstand van bijna een kwart duidt.

Het rijk draagt gemeenten vluchtelingenhuisvesting op naar rato van het inwonertal. Omdat het noordoosten en het zuidwesten van de provincie al langer de kop en de staart van de prestatieladder uitmaken, lopen de opgaven steeds verder uiteen.

Lege gebouwen

In Noordoost moeten in zes maanden 10 vluchteling per 10.000 inwoners worden geholpen. In de beide grote Zuidwesthoek-gemeenten gaat het om 25 vluchtelingen per 10.000 inwoners.

Om hun achterstand goed te maken wordt gemikt op semipermanente nieuwbouw en huisvesting in lege gebouwen. Voorwaarde hierbij is wel dat deze panden voor alle woningzoekende huurders beschikbaar komen.