Geplaatst op 18 november 2017 in Actueel

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwe woningen in Friesland worden relatief vaak gerealiseerd in oude kantoren, winkels of fabriekspanden.

Door het hergebruiken van bestaande gebouwen ontstonden vorig jaar 270 Friese nieuwe woningen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorhoede

Dat is twaalf procent van de totale woningaanwas vorig jaar in Friesland. De provincie zit daarmee in de voorhoede als het gaat om het transformeren van oude gebruikspanden tot woningen.

Alleen Noord-Brabant creëerde meer woningen uit voormalige winkels of kantoren: 15 procent van de totale woningtoename. Het landelijk gemiddelde is 9 procent.

Kantoorpand

Leeuwarden realiseerde vorig jaar op deze wijze 95 nieuwe woningen. Het grootste deel daarvan kwam tot stand in het oude kantoorpand van de Dienst Landelijk Gebied aan de Tesselschadestraat. Na een verbouwing werden daar eind 2016 83 appartementen opgeleverd.

Ooststellingwerf volgt met 35 woningen die zouden zijn getransformeerd uit leegstaande gebouwen. Dat is maar liefst driekwart van de totale woningaanwas in 2016 binnen de gemeente.

Rikkingahof

Maar in dit geval geven de CBS-cijfers een vertekend beeld. Bij zorgcentrum Rikkingahof in Oosterwolde worden ruim 30 nieuwe seniorenappartementen gebouwd. Die komen in de plaats voor 72 verouderde zorgwoningen.

,,In feite is het nieuwbouw, maar omdat het gaat om appartementen bij een bestaande zorginstelling ziet het CBS dit toch als getransformeerde woningen’’, legt een woordvoerder van de gemeente uit. ,,Dus zijn ze meegeteld.’’

Leegstaande scholen

Vijf andere woningen in Ooststellingwerf zijn vorig jaar wel ‘echt’ in oude gebruikspanden gerealiseerd: het gaat om appartementen in leegstaande basisscholen in Oosterwolde, Langedijke en Ravenswoud.