Geplaatst op 3 oktober 2017 in Actueel

Bron : Leeuwarder Courant

Kom maar eens aan een huis in De Hoeve, als jong gezin. Toch herbergt het dorp veel meer geschikte woonruimte dan je aan de buitenkant ziet.

Een ouder echtpaar dat in een grote woonboerderij woont, maar nog slechts een deel ervan benut. Een fraaie schuur waarin alleen nog wat gereedschap staat. Een royale, maar lang ongebruikte zolderverdieping.

De Hoeve, maar waarschijnlijk veel meer plattelandsdorpen, beschikken over veel meer vierkante meters aan (potentiële) woonruimte dan op Funda zichtbaar is.

In de Weststellingwerver plaats zijn inwoners al maandenlang aan het onderzoeken hoe deze ‘verkapte leegstand’ zo benut kan worden dat dit het infarct in de plaatselijke woningmarkt oplost.

Spanningsveld

Volgens bestuurslid Eddy Lania van Plaatselijk Belang is in De Hoeve sprake van een ,,spanningsveld’’ tussen de behoefte en het aanbod van huizen. Er bestaat een in omvang fluctuerende wachtlijst van starters die er graag een woning zouden willen betrekken.

Tegelijk zijn er vooral ouderen die wel wat kleiner – maar bij voorkeur in eigen dorp – willen wonen en hun huis te koop zetten.

,,Maar dat matcht vaak niet’’, aldus Lania, die ook voorzitter is van de Vereniging van Kleine Dorpen in Weststellingwerf. ,,Die woningen vallen niet in de prijsklasse die voor starters aantrekkelijk zijn.’’

Een jaar of twee geleden kwam het dorp in contact met twee Delftse architecten, Laurens Boodt en de in Nijeholtwolde opgegroeide Elisabeth Boersma, die een mogelijke oplossing voor het huizenvraagstuk in De Hoeve bedachten.

Indelingsschetsen

Ze doopten het proefproject ‘Ruilverwoning’, een knipoog naar het proces van ruilverkaveling. Het gaat in de kern om een herschikking van de bestaande vierkante meters aan woonruimte, die eventueel alleen beperkt met nieuwbouw aangevuld dient te worden.

Samen met het dorp inventariseerden Boodt en Boersma de woonbehoeften van de bewoners en maakten ze indelingsschetsen voor een negental panden dat mogelijk voor bijvoorbeeld opsplitsing of bijbouw in aanmerking komen.

Als voorbeeld noemt Boodt een echtpaar dat nu in een grote woonboerderij woont, maar best de bescheiden recreatiewoning op hun perceel wil betrekken. De boerderij kan dan worden verbouwd tot twee wooneenheden en elders op het erf is zelfs ruimte voor een derde. ,,De essentie is: mensen geven een deel van hun ruimte op voor anderen.’’

Vrijdag werden alle tekeningen tijdens een besloten bijeenkomst aan het dorp gepresenteerd. De komende tijd moet blijken of die schetsen in concrete bouwplannen kunnen worden omgezet. Lania is verbluft van het resultaat. ,,Plotseling blijken er in het dorp veel mogelijkheden om elkaar te kunnen bedienen.’’

Hele dorp profiteert

Boersma deelt dat enthousiasme. ,,Het was mooi om te zien dat ouderen zich er tijdens de gesprekken van bewust werden dat zij een sleutelpersoon kunnen zijn in het doorgeven van woongenot aan jongere generaties in het dorp.’’

Maar niet alleen starters hebben baat bij het op gang brengen van de lokale huizencarrousel, is het idee. Oudere bewoners krijgen de beschikking over praktischer woonruimte, terwijl ook het dorp als geheel profiteert. ,,We willen juist een goede balans tussen jong en oud’’, stelt Lania. ,,Dat houdt het dorp vitaal en zorgt dat sportverenigingen en de school overeind blijven.’’

Het project in De Hoeve staat inmiddels in de belangstelling van andere dorpen in Weststellingwerf en ook in de Noordoostpolder.