Geplaatst op 29 november 2019

Op donderdag 21 november organiseerde Herbestemming Noord, in samenwerking met het Steunpunt Erfgoed Drenthe, een bustour langs herbestemde gemeentehuizen in Drenthe. In dit beeldverslag wordt een korte samenvatting gegeven van de bustour en de herbestemde cases.

Programma
08.30 – 08.45 uur       Inloop Voormalig gemeentehuis Sleen

08.45 – 09.15 uur        Welkom & panelgesprek met:

Murk de Jong (projectleider Herbestemming Noord) & Rodina Fournell (Steunpunt Erfgoed Drenthe)

Verhaal door Jaap de Koning, bestuurslid van het MFC.

09.45 – 10.15 uur         Rondleiding voormalig gemeentehuis Westerbork

Verhaal door Ramon Snippe, directeur van het Derkshoes

10.45 – 11.30 uur         Rondleiding door voormalig gemeentehuis Borger

Verhaal door Marissa Hoedeman, Wilma Hoedeman (initiatiefnemers en eigenaar pand) en Hans van Bruggen, voorzitter van de zorgstichting.

12.15 – 13.00 uur         Lunch & afsluiting

 

Panelgesprek

Tijdens het panelgesprek werd er middels twee stellingen een aantal veelvoorkomende uitdagingen besproken rondom de herbestemming van gemeentehuizen. De stellingen luidde;

“Vastgoed wint het van erfgoed” en “Nadat een pand leeg is komen te staan, moeten we starten met herbestemmen.”

Murk de Jong (projectleider Herbestemming Noord en directeur Stichting DBF) en Rodina Fournelle (coördinator Steunpunt Erfgoed Drenthe), gaven hun visie op deze stellingen. Genoemde punten waren;

·         De gemeente heeft last van intern botsende rollen; publiekrechtelijk en privaatrechtelijk.

·         Ook onderlinge afdelingen kunnen elkaar moeilijk vinden. Loopt afdeling Vastgoed wel eens langs het bureau van Erfgoed? Een integrale aanpak is hard nodig.

Zodra een pand leeg staat, zijn we te laat. Het is belangrijk om te anticiperen en een visie op te stellen voor het herbestemmen van gemeentelijk vastgoed

 

Sleen

Gebouwd in:                         1938

Architect:                              A. Baart

Nieuwe bestemming:         MFC De Brink

Jaap de Koning, bestuurslid van MFC De Brink, vertelde over het herbestemmingsproces en bijbehorende uitdagingen. Eén van de genoemde thema’s is het onderhouden van het grote vrijwilligersbestand.

 

Westerbork

Gebouwd in:                        1927

Architect:                             J. Boelens

Nieuwe bestemming:        Huidige eigenaar is woonzorgcentrum het Derkshoes. Het pand is momenteel verkocht (onder voorbehoud) aan een nieuwe eigenaar. De nieuwe bestemming is nog                                                           onbekend.

Directeur van het Derkshoes Ramon Snippe vertelde over het herbestemmingsproces en bijbehorende gebeurtenissen en uitdagingen. Diverse organisatie maken gebruik van het pand. Er is een inloophuiskamper, een zorgcafé en verschillende verenigingen maken gebruik van de vergaderruimtes. In de huidige vorm, functie en financiële situatie was het voor het Derkshoes niet meer geschikt. De keus was nog een keer verbouwen òf verkopen. Er is gekozen voor het laatste.

 

 

Borger

Gebouwd in:                         Zeventiger jaren

Architect:                              Cor Kalfsbeek

Nieuwe bestemming:         De nieuwe bestemming wordt ‘Hunebedcity’ met o.a. een indoor speeltuin, een winkel en een lunchroom. Het is tevens een plek waar mensen met een afstand tot de                                                         arbeidsmarkt kunnen werken.

Eigenaren Marissa en Wilma Hoedeman vertelde over hun droom en over hoe ze dit willen verwezenlijken in het pand aan de Hoofdstraat 32. Het proces verliep niet altijd even makkelijk. Zo hebben ze geconstateerd dat alle partijen hun ‘eigen taal’ spreken. Overheden hebben een andere manier van werken en communiceren. Daarin raak je elkaar soms kwijt