Geplaatst op 6 juni 2016 in Actueel

Herbestemming Noord was bij de brainstorm ‘Mensen over Grenzen’ aanwezig. Deze werd georganiseerd door Roeg en Roem in samenwerking met Wooncorporatie Accolade.

Vluchtelingen met een verblijfsstatus, zijn geen vluchtelingen meer maar statushouders. Ze kunnen hun leven hier voortzetten, of weer opbouwen. Waar gaan ze wonen, hoe vangen we ze op? Als eerste in de reeks van de Huisvesting Trilogie, organiseren Roeg en Roem samen met Accolade een praktische brainstorm. Hoe kunnen we met elkaar een eerste stap zetten, ieder vanuit zijn eigen kwaliteit. Na het denken komt het DOEN.

Doelgroep

Dat Nederland te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen die opgevangen moet worden, is een vaststaand feit. Maar hoe gaan we met de vluchtelingen om? Door als corporatie zoveel mogelijk vrijgekomen woningen aan statushouders toe te wijzen, komt de doorstroom binnen de AZC’s op gang en ontstaat er ruimte voor nieuwe vluchtelingen, aldus Rein Swart, FANtilator van Roeg & Roem. De wachttijd van andere woningzoekende die op de urgentielijst staan, zal waarschijnlijk met drie tot vier maanden toenemen maar statushouders behoren ook tot de doelgroep van woningcorporaties.

Thuis in de wijk

Door vrijgekomen huurwoningen aan vergunningshouders toe te wijzen, woont deze groep straks verspreid over de regio’s waardoor ze makkelijker integreren, en ook makkelijker worden opgenomen in de samenleving. Vaak heeft dit de voorkeur boven het huisvesten van grote groepen (ex)vluchtelingen.

Een complex vraagstuk

Omdat het vraagstuk rond statushouders zo complex is, pellen we hem af vanuit verschillende invalshoeken. Dit doen we aan de hand van een casus uit de praktijk. Wat kan je statushouders bieden? Hoe ga je om met weerstand van omwonenden? Welke woning is voor wie en hoe leg je dit uit aan andere huurders? Hoe zorg je voor draagvlak binnen je organisatie om deze uitdaging het hoofd te bieden? Een uitdaging met diverse achtergronden die vraagt om samenwerkingen tussen verschillende partijen en expertises.

Indruk Herbestemming Noord

Eerste voorzichtige gedachten: Voor huisvesting is ‘statushouders’ geen onderscheidende doelgroep. Of het nu statushouders zijn of andere burgers met verblijfsvergunning (‘Nederlanders’); er is (tijdelijk) behoefte aan meer sociale huurwoning. In de communicatie is wel duidelijk behoefte aan meer informatie over gewoonten en waarden van Nederlandse samenleving. Gebruik de sleuteloverdracht ook als moment om verder in te gaan op ‘vanzelfsprekendheden’ in onze cultuur, zoals het je voorstellen als nieuwkomer bij de nieuwe buren. Of hoe je om moet gaan met je tuin. etc. Dit voorkomt veel miscommunicatie en ergernissen.