Geplaatst op 27 november 2020

Persbericht, 25 november 2020

Boerderijenfonds honoreert 6 projectaanvragen in tweede ronde

Op 24 november 2020 kregen 6 boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze 6 projecten is een bedrag gemoeid van iets meer dan 900.000 euro.

Met deze initiatieven worden 6 historische boerderijen geheel of gedeeltelijk herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe bestemmingen, zoals bijvoorbeeld een dorpsontmoetingsplek, een ruimte voor culturele evenementen, een centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker, en een locatie voor groepslogies met workshopruimtes. De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Friesland en Overijssel. Twee boerderijen hebben een status als rijksmonument, één boerderij is gemeentelijk monument en drie zijn beeldbepalend. Binnenkort is op de website www.boerderijenfonds.nl meer informatie te vinden over de gehonoreerde projecten.

Over het Boerderijenfonds Het boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

De uiterste inzenddatum voor de volgende aanvraagronde is 1 juli 2021.