Geplaatst op 17 januari 2024

Sinds 2020 biedt het Boerderijenfonds financiële ondersteuning voor herbestemmingsprojecten van agrarisch erfgoed. Tot op heden hebben vijfentwintig projecten een bijdrage ontvangen uit het fonds. In kaart, beeld en getal presenteren we in de bijlage een overzicht van deze projecten. Deze voorbeelden laten zien dat agrarisch erfgoed kansen biedt voor de ontwikkeling van een leefbaar platteland.

Zeven projecten worden nader uitgelicht in ons magazine Een nieuwe toekomst voor historische boerderijen. De eigenaren nemen u mee in de herbestemming, restauratie en verduurzaming van hun historische boerderij, van natuurinclusief landbouwbedrijf tot klooster nieuwe stijl. Wat zat er tegen, en wat viel er mee? En wat is ervoor nodig om zo’n omvangrijk project met succes te realiseren?

U ontvangt binnenkort een exemplaar van het magazine via de post. Ook is het te lezen op de website van het Boerderijenfonds of hier te downloaden.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groeten,

Gitta op den Akker

Directeur Boerderijenfonds