Geplaatst op 27 maart 2017 in Actueel

In 2016 heeft Herbestemming Noord het accent gelegd op de thema’s Herverkaveling, Herbestemmingstafel, opvang van statushouders in leegstaand vastgoed en sociale initiatieven in combinatie met herbestemming. Er zijn instrumenten ontwikkeld en diverse activiteiten georganiseerd, waaronder het symposium ‘Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed’.

In 2017 worden bestaande thema’s gecombineerd en nieuwe, actuele thema’s toegevoegd. Hieronder wordt per thema kort toegelicht wat het streven is voor dit jaar:

Herverkaveling & Herbestemmingstafel

Eind 2016 heeft Herbestemming Noord een flyer ontwikkeld over deze twee onderwerpen. Dit jaar gaat Herbestemming Noord dit instrument actief inzetten. We gaan het gesprek aan met diverse gemeenten in Noord Nederland om de aanpak Herverkaveling en het instrument de Herbestemmingstafel toe te lichten. Zie hieronder flyer Herverkaveling en Herbestemmingstafel.

Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed

In november 2016 heeft het symposium ‘Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed’ plaatsgevonden. Tijdens dit symposium hebben ervaringsdeskundigen hun verhaal verteld. De ervaringsdeskundigen waren initiatiefnemers van sociale projecten (realisatie zorgwoningen, opvang statushouders, etc.) die hun project gerealiseerd hebben in een herbestemd pand. Dit jaar willen we deze verhalen, maar ook nieuwe ervaringen, bundelen en een podium geven via de website van Herbestemming Noord.

Herbestemmen van kerken

Een actueel thema die bij veel organisaties steeds meer op de agenda komt is het herbestemmen van kerken. De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de religieuze functie zullen verliezen zal naar verwachting in de nabije toekomst nog toenemen. Herbestemming Noord wil dit thema onder de aandacht brengen en tevens geïnteresseerden en professionals inspireren om stappen te zetten. Dit wordt gedaan middels een bustour langs diverse herbestemde kerken in Noord Nederland.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Ook de vrijkomende agrarische bebouwing is een zeer actueel thema waar Herbestemming Noord al enkele tijd aandacht voor heeft. Dit jaar willen we dit nog meer de aandacht brengen. In het najaar van 2017 organiseert Herbestemming Noord een symposium rondom dit thema. Tijdens dit symposium zullen ervaringsdeskundigen hun verhaal doen.