Geplaatst op 2 november 2015 in Actueel

BALK – Plaatselijk Belang Balk vooruit voert in samenwerking met  Stichting DBF en de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uit naar de waardering van de leefomgeving en gebouwen in Balk. De uitkomsten zijn van belang om Balk een levendig en aantrekkelijk dorp te laten blijven.

Plaatselijk Belang Balk Vooruit wil graag een visie op het centrum om Balk leefbaar te houden. Een visie die antwoord geeft op de vragen waar kansen liggen voor Balk om langdurige leegstand te voorkomen en de kans op eventuele verpaupering tegen te gaan. In die visie wordt ook gekeken of de watersport recreatie meer naar het centrum van Balk gesitueerd kan worden.

Om antwoord te krijgen op de vragen heeft de RUG twee vragenlijsten ontwikkeld. Hierin wordt alle inwoners van Balk gevraagd naar hun mening over de leefomgeving en de waardering van panden in hun directe omgeving. De uit deze vragenlijsten verkregen informatie heeft tot doel een gebiedsgericht advies te kunnen geven aan de gemeente met betrekking tot herbestemming van gebouwen.

De inwoners van het dorp Balk worden uitgenodigd, online deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van de vragenlijsten via deze links: http://nnl.beelduitbalk.nl/#/zipcode/ en http://kch.monumapper.nl/#/zipcode/ (Op links klikken). Het eerste onderzoek vraagt de inwoners naar hun mening over de leefomgeving. Het tweede onderzoek vraagt naar de waardering van gebouwen in Balk en omgeving.

De enquête is door iedereen thuis in te vullen. Diegenen die hier moeite mee hebben en die graag hulp willen bij het invullen van de vragenlijsten kunnen op 4 november a.s. tussen 9.00 en 18.00 uur terecht in SCC ‘t Haske en tussen 14.00 uur en 17.30 uur in de bibliotheek te Balk. Hier staat een team klaar om te helpen de online vragenlijsten ter plekke in te vullen. Dit onderzoek biedt de inwoners en bezoekers van Balk de kans om hun mening te geven over Balk en met ideeën te komen die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.