Datum: 20/02/2019

Het bouwhistorisch platform op woensdag 20 februari is gewijd aan religieus erfgoed.

Dreigende leegstand en afstoting van (monumentale) kerkgebouwen dienen zich overal in Nederland aan en gaan gepaard met verlies van de oorspronkelijke functie. Bij transformaties spelen bouwhistorici dikwijls een belangrijke rol. Zij worden gevraagd de kernwaarden van de gebouwen te beschrijven, soms ook transformatieruimte te benoemen en in beeld te brengen en een zogenoemd herbestemmingsprofiel op te stellen.

Tijdens dit bouwhistorisch platform worden het programma Toekomst Religieus Erfgoed en de landelijke opgave met betrekking tot het religieus erfgoed toegelicht. We gaan in op de bouw- en architectuurhistorische aspecten bij herbestemming in de stad Utrecht, waar al sinds 2017 aan een ‘kerkenvisie’ wordt gewerkt. Het is van belang dat de huidige en toekomstige omgang met monumentale kerkgebouwen vanuit een gezamenlijke visie wordt benaderd.

Aan de hand van concreet bouwhistorisch onderzoek behandelen we een laatmiddeleeuwse kerk en een voorbeeld van jongere bouwkunst, beide in Utrecht. Hoe worden in deze gevallen de kernwaarden gedefinieerd, valt er iets te zeggen over de invulling van de transformatieruimte en dragen de rapportages bij aan een herbestemmingsprofiel?

Aanmelden en meer informatie

De inloop is om 13.30 uur en 17.00 uur is de afsluiting met een borrel in ons bedrijfsrestaurant.

Het platform is gratis bij te wonen, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding. Aanmelden kan via dit formulier.

Meer informatie