In 2016 stond o.a. het thema ‘Huisvesting Statushouders’ centraal. Hieronder wordt omschreven wat Herbestemming Noord zich ten doel heeft gesteld in dat jaar.

Wat

  • Organiseren van een bijeenkomst bestemd voor ambtenaren en bestuurders uit de drie Noordelijke provincies.
  • Monitoren en waar nodig ondersteunen van drie initiatieven in het krimpgebied èn oplevering van lijst met do’s en don’ts.

Doel

Kennisdeling, stimuleren van opvang van statushouders in krimpgebieden en stimuleren van werkgelegenheid voor statushouders door huisvesting in daartoe her te bestemmen (maatschappelijk) vastgoed.

Waarom

Om de doorstroom van de opvang van statushouders te versnellen en dus de ‘prop’ te verkleinen. Daarnaast kan de opvang van statushouders voor een positieve impuls zorgen voor de leefbaarheid in krimpgebieden.

Terugblik

In december 2016 is het symposium Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed georganiseerd waar dit thema aan bod is gekomen. Bekijk hier het verslag van dit symposium.

Interesse in dit project?

Neem contact op