In 2016 stond o.a. het thema ‘Herbestemming en Zorg’ centraal. Hieronder wordt omschreven wat Herbestemming Noord zich ten doel heeft gesteld in dat jaar.

Wat

Bijeenkomst “Zorg in je dorp”.

Doel

Kennisdeling over zorginitiatieven en vraagstukken in verband met veranderingen in de zorg in relatie tot huisvesting en herbestemming.

Waarom

  • Koppelen zorg initiatieven aan leegstand
  • Inspireren (zorginitiatieven)
  • Informeren
  • Agenderen vraagstukken/ontwikkelingen
  • Kennisuitwisseling/Netwerken
  • Opmaat naar aansluiting landelijk platform in oprichting

Terugblik

In december 2016 is het symposium Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed georganiseerd waar dit thema aan bod is gekomen. Bekijk hier het verslag van dit symposium.

Interesse in dit project?

Neem contact op