Onder de noemer herbestemming vallen eigenlijk alle beschreven thema’s. Herbestemming is daarom geen thema op zich. Het begrip ‘herbestemming’ blijkt nog niet zo bekend te zijn bij veel mensen. Het woord wordt weinig gebruikt als zoekwoord in de zoekmachines. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het belangrijk om te weten te komen hoe men zoekt als iemand een karakteristiek pand zoekt.

Bij monumentale panden komt daarbij dat het algemene idee leeft dat er niks mogelijk is met deze panden. Alles moet behouden blijven zoals het was en het brengt vooral plichten met zich mee. Dat dit idee gevormd is in het verleden is niet onterecht. Het gaat ook om het behoud van deze monumenten. Maar er is wel iets veranderd op het gebied van beleid, door leegstand doet men water bij de wijn en is gebruik van pand zwaarder gaan wegen dan enkel behoud van pand. Dit inzicht is nog niet overal doorgedrongen en moet dus nog beter verkondigd worden.

Het imago van herbestemmen dient verbeterd te worden. Zowel bij de potentiele gebruiker/eigenaar van een pand als bij gemeenten en monumentenverenigingen.

Strategie KHN:

  • Campagne voeren om herbestemming altijd ter overweging mee te nemen bij zoektocht naar geschikte huisvesting;
  • Optredens bij diverse media;
  • Nieuwsbrief/verspreiden brochures;
  • Kennis delen door het organiseren van herbestemmingscafé’s waar initiatiefnemers van elkaars ervaringen kunnen leren.

Gerelateerde projecten