Afgelopen jaren heeft Herbestemming Noord samengewerkt en contact gehad met veel gemeenten in het noorden. Ook is er een leergang ontwikkeld, speciaal voor gemeenten, gericht op strategisch management van regionale economie, maatschappelijk vastgoed, herbestemming en krimp. Vier Drentse krimp-gemeenten hebben deze leergang inmiddels gevolgd.

Voor gemeentelijk beleid is het belangrijk dat men krimp en leegstand met een integrale aanpak benadert. Door het verlagen of wegnemen van schotten tussen de verschillende beleidsafdelingen kunnen processen soepeler en sneller verlopen. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijke factor.

Herbestemmen van panden kan makkelijker en sneller als de gemeente daar een goede aanpak voor ontwikkelt. Herbestemming Noord wil in 2016 in een aantal gemeenten experimenteren door daar als herbestemmingsteam de overheidsrol op zich te nemen om te ervaren waar het herbestemmingsproces ‘hapert’. Doel is het ontwikkelen van een nieuwe afdelingoverstijgende aanpak, waarbij samenwerking met ondernemers en omwonenden, een ambtenaar als projecteigenaar het proces van herbestemming een goede impuls kunnen geven.

Strategie KHN:

  • participerende observatie gemeentelijk rol van meerdere gemeenten (ervaring opdoen uit de praktijk);
  • Ontwikkelen van integrale aanpak (deze ervaring omzetten in visie);
  • Kennisoverdracht aan gemeenten door middel van leergang/cursus (visie uitdragen);
  • Monitoren succesvolle aanpak gemeenten (zoals VAB-beleid).

Gerelateerde projecten