Fam. Dekkers en Britt Poelma – Het Dekkersnest is een zorg- en logeerboerderij in Muntendam met daarnaast twee woonlocaties in Veendam. Een van de locaties in Veendam is een voormalig landbouwschool waar een woonlocatie gerealiseerd is voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of bijkomende problematiek (24 uurs zorg). De andere woonlocatie is gevestigd in een monumentaal centrumpand, eveneens in Veendam. Daarnaast is het Dekkersnest initiatiefnemer van de oprichting van Stichting De Bank.

Pieter Bouwman – Initiatiefnemer van de herbestemming van een Oldambster boerderij in Siddeburen. Na vele jaren van eigenhandig renoveren, restaureren en bijbouwen is deze boerderij een toonbeeld geworden van toekomstgericht hergebruik. Resultaat: vijf woningen die verhuurd worden voor kortstondige huisvesting voor bijvoorbeeld mensen met relatieproblemen of gedupeerden van aardbevingsschade.

Coen Germeraad – Architect Coen Germeraad is eigenaar van het architectenbureau Burovanplan. Zijn bureau is gevestigd in een voormalig schoolgebouw in Roderwolde. Deze functie heeft hij gecombineerd met een plek waar ouders, kinderen en kleinkinderen wonen en werken onder één dak. Niet alleen voor de gezelligheid van nu, maar ook met het oog op de zorgvraag van de toekomst.

Rizoem en Onix – Rizoem verbindt mensen, ideeën, ambitie, gebouwen en geld om stad en dorp leefbaar(der) te maken. Onlangs heeft Rizoem, samen met nog enkele andere partijen, een prijsvraag gewonnen met een nieuw idee voor de huisvesting van statushouders in monumentale boerderijen.

Woonzorg De Berkenhof – zorgwoningen voor ouderen in herbestemde panden in Ansen, Kerkenveld en Havelte.

terug naar uitnodiging